Debat, bøger og artikler

 

Grubleren

Livsanskuelser – filosofi, etik og religion (åbner i nyt vindue som pdf)

Eksistentiel krise og religiøs omsorg (åbner i nyt vindue som pdf)

Etiske dilemmaer ved livets start (åbner i nyt vindue som pdf)

Dimissionstale til nyuddannede sygeplejesker på UCL, 19. juni, 2015 (åbner i nyt vindue som pdf)

jens-rasmussen-kronik-at-tale-til-patienter-hvordan-kommunikerer-vi. Dimissionstale, UCL, juni 2016 (åbner i nyt vindue)

Kronik-Organdonation-Kristeligt Dagblad.14.marts.2017

 

Liturgi og tekster mellem statskirke og folkekirke. Kirkehistoriske Samlinger 2012 (åbner i nyt vindue som pdf)

 

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke (åbner i nyt vindue som pdf)

Kierkegaard er forargelsens frø i folkekirken

 

Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven i 1849 (åbner i nyt vindue som pdf)

Jødefejden og de beslægtede uroligheder, 1819-20. Kirkehistoriske Samlinger 2010 (åbner i nyt vindue som pdf)

 

bog-vaekkelser i dansk luthersk fælleskultur (åbner i nyt vindue som pdf)

På-hellig-mark-at-vandre-som-en-pilgrim-kronik-jens-rasmussen (åbner i nyt vindue)

 

Forholdet mellem kirke og stat i Danmark. Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver (åbner i nyt vindue som pdf)

Kirke-stat-forholdet og kirkeforfatningsforslagene i det 19. århundrede. Kirkeretsantologi 2012. (åbner i nyt vindue som pdf)

Så tal dog om forholdet mellem stat og kirke

Forholdet mellem stat og kirke – 15. jan. 2013, P1 – Orientering

Forholdet mellem stat og kirke (åbner i nyt vindue som pdf)

Grundlovskomitéens indflydelse på kirke- og religionsparagrafferne i Grundloven af 1849-Kirkeh. Saml. 2013 (åbner i nyt vindue som pdf)

Styringsudvalgets oplæg. Forholdet mellem kirke og stat. maj 2013 (åbner i nyt vindue som pdf)

Kronik. Rummelighed i kirken – en fjerde, fynsk kirkemodel, sept. 2013 (åbner i nyt vindue som pdf)

 

Kronik-Reformation-Luther-præstegårdsliv-FS.5-marts-2017