Debat, bøger og artikler

 

Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet:

Livsanskuelser – filosofi, etik og religion (åbner i nyt vindue som pdf)

Eksistentiel krise og religiøs omsorg (åbner i nyt vindue som pdf)

Etiske dilemmaer ved livets start (åbner i nyt vindue som pdf)

Dimissionstale til nyuddannede sygeplejesker på UCL, 19. juni, 2015 (åbner i nyt vindue som pdf)

jens-rasmussen-kronik-at-tale-til-patienter-hvordan-kommunikerer-vi. Dimissionstale, UCL, juni 2016 (åbner i nyt vindue)

Kronik-Organdonation-Kristeligt Dagblad.14.marts.2017

 

Liturgidebat:

Mynsters landemodetale 1840-Kirkehistoriske Saml. 2008

Liturgi og tekster mellem statskirke og folkekirke. Kirkehistoriske Samlinger 2012 (åbner i nyt vindue som pdf)

Autorisation og frihed i 1830’erne og 2020’erne

Struktur_og_liturgi_e-bog. Jens Rasmussen. Forlag Fønix. 2021.

MYNSTERS PRÆDIKEN VED ÅBNINGEN AF RIGSFORSAMLINGEN I 1848. Jens Rasmussen, maj 2022

 

Søren Kierkegaards kritik af kirken:

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke (åbner i nyt vindue som pdf)

Kierkegaard er forargelsens frø i folkekirken

DTTK 2022 01-Kierkegaards kritik af kirken, Jens Rasmussen, marts 2022

 

Religionsfrihed i Danmark:

Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven i 1849 (åbner i nyt vindue som pdf)

Jødefejden og de beslægtede uroligheder, 1819-20. Kirkehistoriske Samlinger 2010 (åbner i nyt vindue som pdf)

Politirapporter om jødeforfølgelser 1819-1820. Tidskriftet Rambam 2019 (åbner i nyt vindue som pdf)

 

N.F.S. Grundtvig:

N.F.S. Grundtvig.Tale til Folkeraadet, 1839. Indledning, Jens Rasmussen

N.F.S. Grundtvig. Om Religionsforfølgelse, 1842. Indledning, Jens Rasmussen

 

Vækkelser:

Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur-Replik til Hanne Sanders-Historisk Tidsskrift. 2017-1

Anmeldelse-L.N. Henningsen, Værdikamp og folkeuro, 2016-Historsk Tidsskrift. 2017-1

bog-vaekkelser i dansk luthersk fælleskultur (åbner i nyt vindue som pdf)

På-hellig-mark-at-vandre-som-en-pilgrim-kronik-jens-rasmussen (åbner i nyt vindue)

 

Forholdet mellem kirke og stat i Danmark:

Forholdet mellem kirke og stat i Danmark. Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver (åbner i nyt vindue som pdf)

Kirke-stat-forholdet og kirkeforfatningsforslagene i det 19. århundrede. Kirkeretsantologi 2012. (åbner i nyt vindue som pdf)

Så tal dog om forholdet mellem stat og kirke

Forholdet mellem stat og kirke – 15. jan. 2013, P1 – Orientering

Forholdet mellem stat og kirke (åbner i nyt vindue som pdf)

Grundlovskomitéens indflydelse på kirke- og religionsparagrafferne i Grundloven af 1849-Kirkeh. Saml. 2013 (åbner i nyt vindue som pdf)

Styringsudvalgets oplæg. Forholdet mellem kirke og stat. maj 2013 (åbner i nyt vindue som pdf)

Kronik. Rummelighed i kirken – en fjerde, fynsk kirkemodel, sept. 2013 (åbner i nyt vindue som pdf)

Den ministerielle Instruks til Det kirkelige Udvalg-Kirkehistoriske Samlinger 2019 (åbner i nyt vindue som pdf)

 

Reformationsjubilæet 2017:

Kronik-Reformation-Luther-præstegårdsliv-FS.5-marts-2017

Et opgør om synden hos Plesnerfamilien, Reformationsstudier, Kirkehist.Saml. 2017

 

Debat 2018:

Replik om Vilhelm Birkedal – Kirkehistoriske Samlinger 2018

J.P. Mynster og H.L. Martensen – Kirkehistoriske Samlinger 2018

 

Præstegården 2021

Den traditionsrige, danske præstegård er truet, den 12. april 2021, Den Korte Avis

Da præstegården var kraftcentrum. Anmeldelse, Kristeligt Dagblad, 10. juni 2021

Pragtværk om præstegårdens historie-Præsteforeningens Blad-2021_Nr_36_side_825-856

P4, Østjylland. Debat om nedlæggelse af præstegårde: