CV og kontakt

Personlige data:
Jakob Knudsens Vej 15, 5210, Odense NV.
Tlf. 66191720/ 23284328.
E.-mail: jensrasmussen.odense@gmail.com
Født 04.12.49 i København. Gift med fhv. lektor, cand. mag. Inger Birte Rasmussen.

Download foto i høj opløsning – klik her.  (åbner i nyt vindue)

Uddannelse:
Cand. mag. 1980 (kristendomskundskab og historie). Københavns og Syddansk Universitet.
Pastoralseminariet i Århus, efterårssemesteret 1980. Ordineret den 26. maj 1981 i Skt. Knuds Kirke, Odense. Kursusforløb i Sjælesorg på TPC, Teologisk Pædagogisk Center – Løgumkloster 2003-06.

Ph.d. i historie fra Syddansk Universitet på en afhandling fra 1995, som i 1996 er revideret og udgivet: Kampen for indflydelse i statskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop 1834-1848, Odense. Siden skrevet flere artikler og bøger i kirkehistorie i perioden 1500-1900 – f. eks. J P Mynster. Sjællands biskop 1834-1854. Kampen for en rummelig kirke. Forholdet til N.F.S. Grundtvig og Grundloven, Odense 1999; En brydningstid. Kirkelige holdninger i guldalderperioden 1800-1850, Odense 2002; Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven i 1849, Odense 2009; Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840), Odense 2016. Se liste over udgivelser.

Ansættelser:
Sognepræst ved Bolbro kirke, Odense 1. juni 1981.
Sognepræst (kbf. ) i Vester Aaby-Aastrup pastorat, 1. januar 1986,
Sognepræst ved Ansgar kirke, Odense, med forpligtelse til at betjene Odense Universitetshospital, 1. maj 2001.
Hospitalspræst ved Odense Universitetshospital, 1. januar 2009 – 31.december 2015. Pensioneret og konstitueret hospitalspræst ved Odense Universitetshospital i en halv stilling (50 %), 1. januar 2015 – 31.december 2015.

Nuværende arbejdsområde:
Undervisning på sygeplejeskoler, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet: i filosofi, bioetik, religion og åndelig omsorg. Lærebogen Livsanskuelser (2012). Ligeledes undervisning på Folkeuniversitetet i Odense i kirkehistoriske, kirkelige og etiske emner. Medlem af Folkeuniversitetets programudvalg. Fagkonsulent i 2017 på Trap Danmarks 6. udgave.
Medlem af Styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og ansvarlig redaktør for årbogen Kirkehistoriske Samlinger. Hjemmeside: http://www.teol.ku.dk/akh/sfdk/

Tidligere opgaver:
Timelærer i kirkehistorie og i emner inden for etik og sjælesorg på Fyens Stifts Teologiske Kursus, Odense. 1991-2008. Odense Kirkeskole 2009-2013.
Formand for Historisk Samfund for Fyns Stift. 1993-2001.

Medlem af udvalg for udarbejdelse af ritual i forbindelse med organdonation (nedsat på foranledning af biskopperne) i 2009 og ”tovholder” for ritualudvalg nedsat af PRIS – http://www.praesterisundhedssektoren.dk – med henblik på en ny ritualbog for sygehuspræster, som udkom i 2012.

Hospitalspræst på Odense Universitetshospital: Gudstjenester, samtaler med patienter, andagter, nøddåb, nødbryllup m.m. Medlem af Klinisk Etisk Komité, Odense Universitetshospital. 2001-2015.