CV og kontakt

Personlige data:
Klosterbakken 20, G, 3. th., 5000, Odense C.
Tlf. 66191720/ 23284328.
E.-mail: jensrasmussen.odense@gmail.com
Født 04.12.49 i København. Gift med fhv. lektor, cand. mag. Inger Birte Rasmussen.

Download foto i høj opløsning – klik her.  (åbner i nyt vindue)

Uddannelse:
Cand. mag. 1980 (kristendomskundskab og historie). Københavns og Syddansk Universitet.
Pastoralseminariet i Århus, efterårssemesteret 1980. Ordineret den 26. maj 1981 i Skt. Knuds Kirke, Odense. Kursusforløb i Sjælesorg på TPC, Teologisk Pædagogisk Center – Løgumkloster 2003-06.

Ph.d. i historie fra Syddansk Universitet på en afhandling fra 1995, som i 1996 er revideret og udgivet: Kampen for indflydelse i statskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop 1834-1848, Odense. Siden skrevet flere artikler og bøger i kirkehistorie i perioden 1500-1900 – f. eks. J P Mynster. Sjællands biskop 1834-1854. Kampen for en rummelig kirke. Forholdet til N.F.S. Grundtvig og Grundloven, Odense 1999; En brydningstid. Kirkelige holdninger i guldalderperioden 1800-1850, Odense 2002; Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven i 1849, Odense 2009; Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840), Odense 2016. Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv, Aarhus 2021. Grundtvig og Mynster. Fætre og fjender, Aarhus 2023.

Se liste over udgivelser.

Ansættelser:
Sognepræst ved Bolbro kirke, Odense 1. juni 1981.
Sognepræst (kbf. ) i Vester Aaby-Aastrup pastorat, 1. januar 1986,
Sognepræst ved Ansgar kirke, Odense, med forpligtelse til at betjene Odense Universitetshospital, 1. maj 2001.
Hospitalspræst ved Odense Universitetshospital, 1. januar 2009 – 31.december 2015. Pensioneret og konstitueret hospitalspræst ved Odense Universitetshospital i en halv stilling (50 %), 1. januar 2015 – 31.december 2015.

Nuværende og tidligere arbejdsområder:

Formand for Historisk Samfund for Fyns Stift. 1993-2001. Undervisning på Folkeuniversitetet i Odense i kirkehistoriske, kirkelige og etiske emner. Medlem af Folkeuniversitetets programudvalg. Medlem af Kildeskriftselskabet, Selskabet for Kilder til Udgivelse af Dansk Historie. Fagkonsulent fra 2017-21 på Trap Danmarks 6. udgave og på Grundtvig Centrets digitale udgave af N.F.S. Grundtvigs Skrifter fra 2017. Medlem af Styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie og redaktør for årbogen Kirkehistoriske Samlinger frem til og med 2019.

Undervisning på sygeplejeskoler, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, lægestuderende: i filosofi, bioetik, religion og åndelig omsorg; Lærebogen Livsanskuelser (2012); senest bidrag om religion og kommunikation i lærebog i sundhedspsykologi for læger, 2020. Medlem af Klinisk Etisk Komité, Odense Universitetshospital. 2001-2015.

Medlem af udvalg for udarbejdelse af ritual i forbindelse med organdonation (nedsat på foranledning af biskopperne) i 2009 og ”tovholder” for ritualudvalg nedsat af PRIS med henblik på en ny ritualbog for sygehuspræster, som udkom i 2012.